Certificate Course in Tropical Paediatrics and Global Child Health

Het Amsterdam Centre for Global Child Health van het Amsterdam UMC organiseert voor de 20e keer de ‘Certificate Course in Tropical Paediatrics and Global Child Health’.

Elk jaar proberen we de cursus verder te verbeteren en juist dit jaar hebben we een aantal grote wijzigingen doorgevoerd. De cursus wordt nu als één aansluitend programma van 2,5 dag aangeboden, waardoor er hopelijk een nog steilere leercurve is en er minder reistijd is voor cursisten van buiten Amsterdam.

De cursus is ook inhoudelijk gewijzigd. Allereerst is er meer dan in voorgaande jaren gekozen om deelnemers voor te bereiden op het werken in een low resource setting, waarbij zelfs virtual reality wordt ingezet. Ten tweede is door de alliantie van AMC en VUmc de expertise van de groep fors uitgebreid en gaan we vanaf dit jaar ook samenwerken met Artsen zonder Grenzen.

De behandelde onderwerpen zullen de kandidaten de mogelijkheid bieden om zich verder te ontwikkelen in de tropische kindergeneeskunde of wel Global Child Health. Het volgen van de cursus is bedoeld als een introductie en aanmoediging om te gaan werken of om onderzoek te gaan doen in ontwikkelingslanden (endemische gebieden). Echter, de in de cursus opgedane kennis kan zeker ook in Nederland van pas komen bij de behandeling van kinderen die endemische gebieden hebben bezocht of die behoren tot etnische groepen afkomstig uit deze gebieden.

Voorlopig cursusprogramma

Woensdagavond 3 februari 2021 | Locatie Grand Café ZO
• Cursusdiner: welkom 18:30 uur

Woensdagavond 3 februari 2021 20:00 uur – 22:00 uur | Locatie AIGHD
• Malaria & Anemie
Dr. Job Calis & Prof. dr. Michaël Boele van Hensbroek

Donderdagochtend 4 februari 2021 08:30 uur – 12:15 uur | Locatie AMC –
start in: L0-223-1 practicum in: L0-209
• Parasitologie: Darmparasieten & Lab Diagnostiek Malaria
Prof. dr. Tom van Gool

Donderdagmiddag 4 februari 2021 13:00 uur – 17:00 uur | Locatie AIGHD
• Infectieziekten en Tuberculose
Dr. Martijn van der Kuip & Prof. dr. Marceline Tutu-van Furth

Vrijdagochtend 5 februari 2021 08:30 uur – 12:00 uur | Locatie AIGHD
• (Onder)Voeding, Diarree & Chirurgie
Dr. Wieger Voskuijl

Vrijdagmiddag 5 februari 2021 13:00 uur – 17:00 uur | Locatie AIGHD
• Neonatal & Critical Care
Dr. Job Calis & Prof. dr. Job van Woensel

Deelname en kosten
De cursus is bedoeld voor arts-assistenten kindergeneeskunde, kinderartsen en arts-assistenten AIGT (Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde). De kosten voor de cursus bedragen 495 euro voor AIOS en 795 euro voor kinderartsen (inclusief lunches en één diner, exclusief overnachting).

Aanmelden
Er zijn nog een paar plekken beschikbaar. Stuur een mail naar Nina Meels om je aan te melden: n.meels@aighd.org

Accreditatie 
Accreditatie wordt bij de NVK aangevraagd. Uw accreditatie-punten worden
door ons in GAIA verwerkt.

Vragen?
Stuur een mailtje naar Nina Meels; n.meels@aighd.org