Course in Tropical Paediatrics and Global Child Health

Het Amsterdam Centre for Global Child Health van het Amsterdam UMC organiseert voor de 22ste keer de ‘Certificate Course in Tropical Paediatrics and Global Child Health’ van 1 t/m 3 november 2022.

Elk jaar proberen we de cursus verder te verbeteren en sinds 2020 hebben we een aantal grote wijzigingen doorgevoerd. De cursus wordt nu als één aansluitend programma van 3 dagen aangeboden, waardoor er hopelijk een nog steilere leercurve is en er minder reistijd is voor cursisten van buiten Amsterdam.

De cursus is ook inhoudelijk gewijzigd. Allereerst is er meer dan in voorgaande jaren gekozen om deelnemers voor te bereiden op het werken in een low resource setting, waarbij zelfs virtual reality wordt ingezet. Ten tweede is door de alliantie van AMC en VUmc de expertise van de groep fors uitgebreid en gaan we vanaf dit jaar ook samenwerken met Artsen zonder Grenzen.

De behandelde onderwerpen zullen de kandidaten de mogelijkheid bieden om zich verder te ontwikkelen in de tropische kindergeneeskunde of wel Global Child Health. Het volgen van de cursus is bedoeld als een introductie en aanmoediging om te gaan werken of om onderzoek te gaan doen in ontwikkelingslanden (endemische gebieden). Echter, de in de cursus opgedane kennis kan zeker ook in Nederland van pas komen bij de behandeling van kinderen die endemische gebieden hebben bezocht of die behoren tot etnische groepen afkomstig uit deze gebieden.

Voorlopige programma

1 November 2022 – Malaria, Anemie & Parasitologie + Samen dineren

2 November 2022 – Oncologie, Chirurgie, Infectie & TB

3 November 2022 – Voeding & Diarree, Neonatologie & Critical Care

Deelname 

De cursus is bedoeld voor arts-assistenten kindergeneeskunde, kinderartsen en arts-assistenten AIGT (Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde).

Aanmelden
Stuur een mail naar Nina Meels via: globalchildhealth@amsterdamumc.nl

Accreditatie 
Accreditatie wordt bij de NVK en NVTG aangevraagd. Uw accreditatie-punten worden
door ons in GAIA verwerkt.

Kosten 
ANIOS/ Arts-assistent AIGT – 250 euro

AIOS – 495 euro

Kinder (artsen) – 695 euro

Locatie
Live in Amsterdam

Vragen?
Stuur een mail naar Nina Meels; globalchildhealth@amsterdamumc.nl