Noodzaak voor aandacht voor Global Child Health (GCH)

Ondanks bijdragen van organisaties zoals de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO), het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank neemt de omvang van deze kindergeneeskundige problemen wereldwijd niet significant af. Om deze problemen toch constructief aan te pakken is behalve donorgeld meer aandacht nodig voor GCH vanuit de klinische professie (kinderartsen)- en de wetenschappelijke wereld.

In Nederland zien we een snelle ontwikkeling naar een multi-etnische samenleving waarin (kinder)artsen worden geconfronteerd met, voorheen zeldzame – vaak tropische – ziekten en ongebruikelijke ziektebelevingen. GCH-onderwijs en advies is ook voor in Nederland praktiserende (kinder)artsen van essentieel belang..

De Global Child Health Group van het Amsterdam UMC levert hier, sinds 1999, met training, onderzoek en klinische ondersteuning een actieve bijdrage aan. Dit wordt bereikt door het opzetten en aangaan van samenwerkingsverbanden met universiteiten en instellingen binnen en buiten Europa en met instellingen in low resource landen. Tussen 1999 en 2013 stond prof Bernard Brabin aan het hoofd van de GHCG, hij is in 2013 opgevolgd door  Prof Michaël Boele van Hensbroek.