Certificate course

Tropical Paediatrics and Global Child Health

Het Amsterdam Centre for Global Child Health van het Amsterdam UMC organiseert voor de 21st keer de ‘Certificate Course in Tropical Paediatrics and Global Child Health’ van 17 t/m 19 november 2021.

Het Amsterdam Centre for Global Child Health van het Amsterdam UMC organiseert voor de 21st keer de ‘Certificate Course in Tropical Paediatrics and Global Child Health’ van 17 t/m 19 november 2021.

Elk jaar proberen we de cursus verder te verbeteren en sinds 2020 hebben we een aantal grote wijzigingen doorgevoerd. De cursus wordt nu als één aansluitend programma van 2,5 dag aangeboden, waardoor er hopelijk een nog steilere leercurve is en er minder reistijd is voor cursisten van buiten Amsterdam.

De cursus is ook inhoudelijk gewijzigd. Allereerst is er meer dan in voorgaande jaren gekozen om deelnemers voor te bereiden op het werken in een low resource setting, waarbij zelfs virtual reality wordt ingezet. Ten tweede is door de alliantie van AMC en VUmc de expertise van de groep fors uitgebreid en gaan we vanaf dit jaar ook samenwerken met Artsen zonder Grenzen.

De behandelde onderwerpen zullen de kandidaten de mogelijkheid bieden om zich verder te ontwikkelen in de tropische kindergeneeskunde of wel Global Child Health. Het volgen van de cursus is bedoeld als een introductie en aanmoediging om te gaan werken of om onderzoek te gaan doen in ontwikkelingslanden (endemische gebieden). Echter, de in de cursus opgedane kennis kan zeker ook in Nederland van pas komen bij de behandeling van kinderen die endemische gebieden hebben bezocht of die behoren tot etnische groepen afkomstig uit deze gebieden.