Onderwijs & training

De kennis van (kinder)artsen uit Nederland en ontwikkelingslanden verbeteren op het gebied van de Global Child Health door middel van het geven van onderwijs en training en het organiseren van stages.

Onderzoek

Het opzetten van - en participeren in - wetenschappelijk onderzoek naar belangrijke gezondheidsproblemen bij kinderen in ontwikkelingslanden met als doel de gezondheid van deze kinderen structureel te verbeteren.

Samenwerking

Het ontwikkelen van een kindergeneeskundig netwerk door het opzetten van samenwerkingsverbanden. Doel is de onderwijs-, training- en onderzoeksprojecten beter en efficiënter te laten verlopen.